Đăng ký ngay bây giờ để kiếm thêm lợi nhuận

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi tài khoản của
bạn được kích hoạt và bạn có bắt đầu công việc kinh doanh với Export Portal.

Người mua

Người mua

Quy trình giao dịch an toàn

Hệ thống bảo vệ người mua

Người bán đăng ký hợp pháp.

Đăng ký

Người bán

Thương vụ an toàn và dễ dàng

Cơ hội B2B

Khách hàng trên toàn thế giới

Đăng ký
Người bán
Nhà sản xuất

Nhà sản xuất

Phân phối bán hàng.

Tiềm năng về những thị trường mới.

Dòng sản phẩm đa dạng

Đăng ký

Người gửi hàng

Cơ hội kinh doanh.

Người bán đáng tin cậy

Cơ sở khách hàng toàn cầu

Đăng ký
Người gửi hàng
Translated